"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

FSC’s controlled wood systeem toegelaten tot Keurhout-Legaal!

Achtergrond
Per 30 december 2011 heeft het College van Deskundigen van Keurhout (CvD) het Controlled Wood systeem van de Forest Stewardship Council (FSC-CW) tot haar Keurhout-Legaal systeem toegelaten.

Het FSC-CW systeem is door FSC ontwikkeld om de beschikbaarheid van voldoende hout van niet-gecertificeerde bronnen te garanderen en daardoor menging met FSC gecertificeerd hout in zogenaamde “FSC-Mixed sources” producten mogelijk te maken. Daarbij wordt gegarandeerd dat dit niet-gecertificeerde hout op z’n minst voldoet aan bepaalde minimumeisen die belangrijk gevonden worden door FSC. De minimumeisen houden ondermeer in dat hout niet afkomstig mag zijn van illegale bronnen. Andere eisen betreffen land- en gebruiksrechten van inheemse of traditionele bevolking, bedreiging van “high conservation value”-bos, bosconversie en gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. FSC-CW wordt niet beschouwd als gecertificeerd hout; ondanks dat is er een verificatie systeem voor ontwikkeld dat vaak vergelijkbaar is met dat voor de verificatie van FSC gecertificeerd hout. Het geverifieerde hout wordt door de hele keten gevolgd door certificerende instanties, welke zijn gacccrediteerd door ASI. Controle vindt plaats op basis van een traditionele “paper-based” handelsketen en jaarlijkse controles. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de gangbare FSC-CoC standaard. Aangezien het FSC-CW systeem ondermeer verifieert, dat hout legaal verkregen, geproduceerd en verkocht wordt door een bepaald bos- of houtbedrijf is dit relevant voor het KH-Legaal systeem, als een alternatieve bron van legaal hout.

Toelating van FSC-CW

Op verzoek van een groep Keurhout deelnemers werd in december 2010 een validatiestudie van het FSC-CW systeem begonnen. De studie werd tijdelijk vertraagd door een door FSC geplande interne evaluatie van het systeem (juni 2011) en de daaropvolgende discussies over het systeem tijdens en na de FSC General Assembly (juli 2011). Daar werden alternatieven besproken om het FSC-CW systeem op een aantal punten te verbeteren. Nadat bepaalde aspecten nader waren toegelicht, nam het CvD op 30 december 2011 het besluit om FSC-CW toe te laten tot KH-Legaal.

De validatie betreft het gehele FSC-CW systeem, en daarmee (december, 2011) de legale herkomst van meer dan 3,11 miljoen ha bos, verdeeld over 33 bosbeheereenheden (FMU’s) onder 27 FSC-CW certificaten in 12 landen (Argentinië, Bolivia, Nicaragua, Australië, Vietnam, Papua Nieuw Guinea, Indonesië, Maleisië, Ghana, Kameroen, de Democratische Republiek Kongo en Letland). De handelsketen (CoC) omvat 27 certificaten. De toelating van FSC-CW tot Keurhout-Legaal heeft een geldigheid van 5 jaar en betreft al het FSC-CW hout.

De toelating van FSC-CW is essentieel voor de marktvoorziening van “FSC-mixed” hout. Daarnaast kan het FSC-CW gebruikt worden in KH-Legaal producten. Met de toelating van FSC-CW neemt het totaal geverifierde areaal dat onder Keurhout-Legaal valt toe tot meer dan 19,5 miljoen ha. Het totale aantal toegelaten CoC-bedrijven stijgt tot ruim 260 bedrijven. Het volume Keurhout-Legaal hout in de markt zal daardoor verder toenemen, evenals het volume Keurhout-Duurzaam level 2 hout (dat tot 30 % mag bestaan uit Keurhout-Legaal hout).

Toegelaten exporterende bedrijven in producentenlanden kunnen toestemming vragen om het Keurhout-Legaal logo “on-product” te mogen gebruiken, in lijn met de procedures zoals beschreven in de Keurhout-Logo Gebruik Handleiding.