"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Legaal vs duurzaam hout

Voordat hout het predicaat ‘Keurhout-Duurzaam’ kan krijgen, moet aan drie hoofdvoorwaarden worden voldaan:

  1. het hout moet komen uit duurzaam beheerde bossen,
  2. er moet een deugdelijke controle op de CoC zijn,
  3. de kwaliteit en onafhankelijkheid van de certificerende instantie moet gewaarborgd zijn.

Keurhout accepteert alle certificaten die vallen onder PEFC-international en FSC-international.
Om hout als ‘Keurhout-Legaal’ te mogen bestempelen moet:

  1. het naleven van de voor legale herkomst relevante (inter-)nationale en locale wet- en regelgeving aangetoond zijn,
  2. de CoC goed gecontroleerd zijn,
  3. de kwaliteit en onafhankelijkheid van de certificerende instantie gewaarborgd zijn.

De certificaten voor legale herkomst dienen per 3 maart 2013 te voldoen aan de eisen van de European Timber Regulation. Dit betekent voor een aantal legaliteitscertificaten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om legaliteit aan te tonen conform eisen van de EUTR. Hiervoor is per toegelaten certificeringssysteem een analyse uitgevoerd. Zie voor de uitkomsten van deze analyse http://www.keurhout/content/keurhout-legaal-systeem.

In het kader van de Europese Houtverordening (EUTR) kunnen de door Keurhout toegelaten certificaten worden gebruikt om te voldoen aan het merendeel van de gestelde eisen. Naast deze certificaten als bewijsmiddel dient men echter nog een aantal vragen te beantwoorden en vast te leggen. Zie hiervoor het Keurhout CoC protocol. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), onder ‘EUTR’: www.nvwa.nl.

Ook al lijken deze hoofdvoorwaarden voor legaal en duurzaam op het eerste gezicht op elkaar, er zijn belangrijke inhoudelijke verschillen. Legaal geproduceerd hout en duurzaam geproduceerd hout moeten niet met elkaar verward worden:

  1. legaal geproduceerd hout is slechts een eerste stap in de goede richting: het voldoen aan wettelijke regels, en is daarmee het minimum waaraan voldaan moet worden om zekerheid te geven over de herkomst van het hout en aan te tonen dat het geen illegaal hout betreft.
  2. duurzaam geproduceerd hout gaat veel verder en omhelst veel meer elementen met betrekking tot ecologische, economische, sociale, teelt- en oogsttechnische kwaliteiten van het beheer. Duurzaam geproduceerd hout is en blijft dan ook het einddoel.

In de optiek van Keurhout vormen de eisen voor legaal hout een integraal onderdeel van die voor duurzaam hout. Duurzaam geproduceerd hout is dus wel altijd legaal, maar legaal hout behoeft nog niet aantoonbaar duurzaam te zijn.