"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Datum: 11-1-2013

Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd vindt er voor Keurhout deelnemers en de leden van de VVNH op woensdag 16 januari a.s. om 16.00 uur ten kantore van Keurhout (Westeinde 6 (1334 BK) te Almere-Buiten) een bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst informeren wij u o.a. over de stand van zaken m.b.t. duurzaamheid en legaliteit.

Datum: 15-12-2011

Het nieuwe KH-CoC Protocol biedt de mogelijkheid tot groepcertificering. Groepscertificering is een gunstige optie voor kleinere bedrijven (tot maximaal 15 fte). Een groep bestaat uit een groepsmanager en groepsdeelnemers. De kosten voor certificering worden beperkt, omdat bij de jaarlijkse audit - vergelijkbaar als bij Multi-site - slechts de groepsmanager en een steekproef uit de groepsdeelnemers gecontroleerd worden.

Datum: 30-11-2011

Het nieuwe Keurhout CoC Protocol (versie 4, dd 31/12/2010) is officieel goedgekeurd door TPAC.
 
Enkele van de belangrijkste wijzigingen in het protocol t.o.v. de in 2009 door TPAC goedgekeurde versie zijn:
• uitbreiding met een optie voor groepscertificering
• uitbreiding met een optie voor menging met gerecycled hout
• uitbreiding met de mogelijkheid tot afgifte van een Keurhout CoC certificaat (door de onafhankelijke Certificatie Instelling)

Datum: 15-7-2011

Per 25 januari 2011 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het OLB (Origine et Légalité des Bois) Systeem van Bureau Veritas Certification toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. Bureau Veritas Certification is een in Frankrijk gevestigde en internationaal bekende Certificatie Instelling op het gebied van ondermeer bosbouw,. Het bedrijf past een gefaseerde benadering toe m.b.t. bossencertificering. Het bossencertificering programma omvat een serie verificatie diensten m.b.t  legaliteit en bosbeheer: verificatie van Legale Herkomst en Legale Compliantie (OLB) en Certificatie van Duurzaam Bosbeheer (FSC of PEFC).

Datum: 25-1-2011

Achtergrond
Per 25 januari 2011 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het OLB systeem van BVC tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten.Het OLB (Origine et Légalité des Bois) systeem betreft het legaliteit certificatie systeem van BVC (Bureau Veritas Certification), gevestigd in Frankrijk. Het systeem werd in 2004 ontwikkeld door Eurocertifor, dat in 2005 werd overgenomen door BVC. Het OLB systeem is sindsdien verder ontwikkeld. Het is tot nu toegepast in diverse Centraal- en West-Afrikaanse en Aziatische landen. Het OLB systeem is bedoeld om te certificeren dat hout legaal geproduceerd, verkregen en verkocht wordt door de gecertificeerde bos-/houtbedrijven. Het gecertificeerde hout wordt door certificeerder BVC gedurende de gehele handelsketen getraceerd op basis van een traditionele papieren CoC en jaarlijkse veld audits.

Datum: 11-10-2010

Achtergrond
Per 30 september jl. heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het Certisource-Indonesië systeem voor legaal hout toegelaten tot het Keurhout-Legaal Systeem.

Datum: 1-6-2010

Eind zomer 2008 werd het “Timber Legality & Traceability Verification” (TLTV) systeem van SGS tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten. Daarmee was SGS-TLTV het eerste legaliteitssysteem dat tot KH-Legaal werd toegelaten.

Datum: 25-1-2010

Met ingang van 25 januari 2010 heeft het  College van Deskundigen (CvD) van Keurhout de VLO en VLC Systemen van SmartWood/Rainforest Alliance (SW/RA) toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. De Rainforest Alliance is een internationale non-profit milieubeschermingorganisatie welke haar klanten op het gebied van bosbouw het SmartWood programma aanbiedt. SW/RA is bekend als  Certificerende Instantie op het gebied van bosbouw. De organisatie past een gefaseerde benadering toe met betrekking tot certificering.

Datum: 25-1-2010

Op 25 januari 2010 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het VLO en het VLC Systeem van SmartWood/Rainforest Alliance (SW/RA) tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten. De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie die actief is op het gebied van duurzaam bosbeheer, duurzame landbouw, toerisme en educatie  Door middel van het onafhankelijk auditen, certificeren en het promoten van gecertificeerde producten, werkt de Rainforest Alliance aan de bescherming van biodiversiteit. Ook probeert zij duurzame bestaanswijzen in stand te houden middels het beïnvloeden van landgebruik, manieren van zaken doen en consumenten gedrag.

Datum: 15-7-2009

De Keurhout Management Autoriteit (KH-MA) heeft besloten om een aanvraag te honoreren van certificeerder “Control Union Certifications” (voormalig SKAL) om toegelaten te worden tot de pool van KH-geregistreerde certificeerders. De toelating gaat in per 15 juli 2009 en betreft het uitvoeren van intake en jaarlijkse controle audits op CoC’s in consumptielanden. CU is de derde toegelaten certificeerder, naast SGS en SKH. Deze certificerende instellingen zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van CoC audits op basis van de ISO/IEC 65 Guidelines.