"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout stimuleert verbetering bosbeheer

De mogelijkheid om te certificeren volgens een lokaal systeem en om daarop gebaseerde certificaten te laten toetsen door een onafhankelijke instantie zoals Keurhout heeft de afgelopen vijftien jaar stimulerend gewerkt op het certificeren van duurzaam bosbeheer.

Het erkennen van bedrijven die zich aantoonbaar aan de wet- en regelgeving houden onderscheidt hen op positieve wijze van bedrijven waarvan dat niet bekend is. Een legaliteitsverklaring kan daarom een goede basis en motiverende eerste stap vormen binnen een faseringsstrategie, waarbij termijnen gesteld worden om te komen tot certificering van duurzaam bosbeheer.

Deze benadering brengt het uiteindelijke gezamenlijke doel van mondiaal gecertificeerd verantwoord bosbeheer dichterbij.