"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Controle instanties CoC

De Keurhout-handelsketen in consumptielanden (bijvoorbeeld in Nederland en de EU)  wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders (CB’s). Deze zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van CoC audits op basis van de ISO/IEC Guide 65. Om Keurhout-deelnemer te kunnen worden moeten bedrijven een contract afsluiten met een van deze CB’s voor een intake en jaarlijkse controle audits. Feitelijk bestaat er enige concurrentie en hebben de Keurhout-deelnemers een keuzemogelijkheid. Voor details m.b.t. de toetsingselementen wordt verwezen naar het Keurhout Controle Protocol.


Stichting Keuringsbureau Hout (SKH): 
Dhr. Mark Diepstraten, projectmanager 
Bezoek-/postadres: Nieuwe Kanaal 9f, 6709 PA Wageningen
Tel: +31 (0)317 453425 
E-mail: mail@skh.nl

Control Union Certifications (CUC): 
Mw. Sanne van Rijn, certificeerder
Bezoekadres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle
Postadres: Postbus 161, 8000 AD Zwolle
Tel: +31 (0)38 4260100
E-mail: svrijn@controlunion.com