"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Labelgebruik

Duurzame Keurhout producten

 

 

 

 

 

 

Onderscheid wordt gemaakt tussen duurzame keurmerken van level 1 (100% Keurhout-Duurzaam) of level 2 (minimaal 70 % Keurhout-Duurzaam; de rest moet bestaan uit aantoonbaar legaal hout of gerecycleerd hout).

Aan een product mag, als het aan de criteria voldoet, een Keurhout-Duurzaam keurmerk worden verleend. Op het product dient het Keurhout-Duurzaam beeldmerk en het deelnemersnummer te worden afgebeeld:

Op de Keur, die bij het Benelux Merkenregister gedeponeerd is als collectief merk, dient door middel van het opvullen van het bijbehorende open rondje te worden aangegeven of het eindproduct Keur level 1 of 2 heeft.

 

Legale Keurhout producten

Het keurmerk voor Keurhout-Legaal producten wordt alleen afgegeven voor producten waarvan vaststaat dat ze aantoonbaar van legale herkomst zijn. 

Aan een product mag, als het aan de criteria voldoet, een Keurhout-Legaal keurmerk worden verleend. Op het product dient het Keurhout-Legaal beeldmerk en het deelnemersnummer te worden afgebeeld.

Dit logo onderscheidt zich van het logo voor Keurhout-Duurzaam door de kleur en de aanduiding.

 

Plaatsing van labels
On-product labels kunnen worden geplaatst op een door de Keurhout-deelnemer te bepalen plaats; het moet echter wel duidelijk zichtbaar aangebracht worden. 


Een label wordt in principe slechts door Keurhout-deelnemers op een eindproduct gezet. Om hiervan af te wijken is speciale toestemming van de KH-MA nodig, via de CI.

Bijvoorbeeld, indien een producent in een herkomstland een label on-product wil plaatsen, is dat mogelijk onder strikte voorwaarden (pdf: 'Keurhout Logo Gebruik Handleiding, versie d.d. 25 maart 2019):

  • Slechts die ladingen die naar een specifieke Keurhout-deelnemer gaan mogen na uitdrukkelijke toestemming van Keurhout, worden voorzien van het Keurhout-label.
  • Het labelen wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificeerder.


Off-product labelgebruik
Off-product gebruik van logo’s en andere referenties is toegestaan aan Keurhout-deelnemers zonder noodzaak om een additioneel specifiek verzoek in te dienen, indien aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld: het deelnemerschap moet geldig zijn (m.a.w. de CoC controle en jaarlijkse contributie betalingen moeten up-to-date zijn).
Voor details m.b.t. off-product logogebruik wordt verwezen naar de ‘Keurhout Logo Gebruik Handleiding’.

Controle op label gebruik
Het gebruik van labels wordt gecontroleerd door de CI’s en de KH-MA. Op oneigenlijk gebruik worden sancties toegepast; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de CI’s en in voorkomende gevallen bij de KH-MA.