"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Organisatie

Keurhout is in 1996 met (financiële) steun van en in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid opgericht door bedrijfsleven (handel, verwerkende industrie) en vakbonden. Tot eind 2003 functioneerde Keurhout als een stichting. Vanaf 1 januari 2004 wordt de dienstverlening van Keurhout gefaciliteerd door de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).

De VVNH vervult algemene bestuurstaken, neemt strategische besluiten m.b.t. het Keurhout-systeem, stelt de protocollen vast, voert de ledenadministratie  en financiert de diverse onderdelen. De VVNH treedt daarmee op als Keurhout Management Autoriteit (KH-MA).

De Keurhout Management Autoriteit is tevens verantwoordelijk voor de toetsing van certificaten en besluitname over aanvragen voor toelating tot het Keurhout-systeem (KH-Legaal en/of KH-Duurzaam). Certificaten voor duurzaam bosbeheer en/of legale herkomst kunnen ter goedkeuring aan Keurhout worden aangeboden. De KH-MA zal dan op basis van offerte een toetsing laten uitvoeren door een deskundige onafhankelijke organisatie en op basis hiervan al of niet tot toelating overgaan.

Een eveneens onafhankelijk College van Beroep (CvB) heeft tot taak eventuele beroepen over toelatingen of afwijzingen te behandelen.

Onafhankelijke certificeerders (CB’s) voeren de feitelijke controle uit op de CoC in de EU.