"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Toelating en herbeoordeling

Indien de Keurhout Management Autoriteit (KH-MA) tot een positief besluit komt, wordt een Acceptatie Besluit en een Validatie Rapport opgesteld. De betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van het besluit en het validatie rapport wordt samen met de datum van toelating op de KH-website gepubliceerd.

Vanaf de datum van toelating van een certificaat tot het legale of duurzame Keurhout-systeem, mogen gecertificeerde partijen hout en houtproducten afkomstig uit het gerelateerde bosgebied én verhandeld en verwerkt via de toegelaten, gecontroleerde CoC in principe als Keurhout verhandeld worden gedurende de looptijd van het certificaat. Echter, alleen in ontvangende landen waar er een deugdelijke controle is op de Keurhout-CoC én uitsluitend indien het hout verhandeld wordt door op de KH-website geregistreerde Keurhout-deelnemers mag het hout als Keurhout op de markt gezet worden.

Na de eerste toelating moet Keurhout op de hoogte gehouden worden van de actuele stand van zaken. De toegelaten producenten en bedrijven in de CoC hebben daarom de verplichting Keurhout een kopie van alle jaarlijkse controle audits toe te sturen. Keurhout checkt op basis van de ontvangen informatie of nog aan de eisen van het protocol voldaan wordt. Indien dat het geval is, is de toelating automatisch gecontinueerd. Indien er gebreken worden geconstateerd, zal worden verzocht deze binnen een redelijke termijn op te lossen. Voortduren van de problemen kan leiden tot schorsing of verwijdering van het certificaat.

De door TPAC toegelaten certificaten voor duurzaam geproduceerd hout en door de EU en Nederlandse overheid geaccepteerde legaliteitscertificaten worden reeds door een bevoegde entiteit beoordeeld, en hoeven daarom niet opnieuw door de KH-MA getoetst te worden. Indien de eerder door Keurhout toegelaten certificaten aflopen wordt verwezen naar de betreffende organisaties verantwoordelijk voor het updaten en laten toetsen van herziene certificaten.