"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Toegelaten certificaten

Met de integrale toelating van FSC en PEFC-Internationaal erkende systemen tot het Keurhout-Duurzaam systeem is het leeuwendeel van de naaldhout vraag en een belangrijk deel van de vraag naar (tropisch) hardhout.leverbaar als Keurhout-Duurzaam.

Voor details over de geldigheid van de door FSC en PEFC-Internationaal erkende certificaten wordt verwezen naar de respectievelijke websites van deze organisaties.

De toetsing van certificaten en systemen met betrekking tot legale herkomst – sinds begin 2005 - heeft inmiddels geresulteerd in de toelating van een aanzienlijk areaal bos en een paar honderd handelsketen (CoC) certificaten.

De betreffende bosgebieden  en CoC-bedrijven mogen dit hout als “Keurhout-Legal” leveren aan Keurhout deelnemers, die het vervolgens als Keurhout-Legaal op de markt brengen.

Naar verwachting zal het aantal tot Keurhout -Legaal toegelaten bosgebieden, bedrijven en landen in de toekomst verder blijven toenemen.