"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

SmartWood geeft eerste VLO en VLC certificaten uit met KH-Legaal toelating!

Op 25 januari 2010 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het VLO en het VLC Systeem van SmartWood/Rainforest Alliance (SW/RA) tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten. De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie die actief is op het gebied van duurzaam bosbeheer, duurzame landbouw, toerisme en educatie  Door middel van het onafhankelijk auditen, certificeren en het promoten van gecertificeerde producten, werkt de Rainforest Alliance aan de bescherming van biodiversiteit. Ook probeert zij duurzame bestaanswijzen in stand te houden middels het beïnvloeden van landgebruik, manieren van zaken doen en consumenten gedrag.

Het SmartWood programma biedt ook diensten aan m.b.t. verificatie van legaliteit: “Verification of Legal Origin” (VLO; legale herkomst, d.w.z. voldoen aan essentiële wet- en regelgeving) en “Verification of Legal Compliance”(VLC; voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving). Beide standaarden bestaan uit twee componenten: a) de bosbeheercomponent, die een bepaald niveau van legale conformiteit van bosproducten aangeeft en b) de handelsketen (CoC) component, die de aanwezigheid en kwaliteit van een “timber tracking” systeem vanaf de bron tot het eindproduct vaststelt.

Het VLO systeem is ontwikkeld om vast te stellen dat hout afkomstig is van een leverancier met gedocumenteerde legale oogstrechten, terwijl het bosbeheer voldoet aan essentiële wet- en regelgeving in het betreffende land. Leveranciers van VLO hout moeten een gedocumenteerd CoC systeem in stand houden. Het VLO hout wordt door de gehele keten gevolgd en geverifieerd. Het VLO systeem is operationeel sinds november 2007; tot nu toe zijn ruim 15 VLO certificaten afgegeven in Maleisië, China, Filippijnen en Indonesië, welke een totale bosoppervlakte van ongeveer 1,8 miljoen ha beslaan. Nieuwe verificatie processen zijn aan de gang in Laos, Honduras en Brazilië. De toelating tot het Keurhout-Legaal systeem is gebaseerd op de nieuwe VLO standaard van 18/01/10. Slechts certificaten die zijn uitgegeven tegen deze nieuwe standaard worden toegelaten tot Keurhout-Legaal. SW/RA heeft Keurhout onlangs geïnformeerd dat de eerste nieuwe certificaten tegen deze standaard zijn uitgegeven in Maleisië en Indonesië. In Maleisië betreft dit Carl Ronnow Sdn. Bhd. en een groep gerelateerde bedrijven, die hun VLO hout betrekken vanuit de Yayasan Sabah Group concessie (701.868 ha) op Sabah. HetVLO hout dat uit deze concessie komt omvat zo’n 30 houtsoorten.

In Indonesië heeft PT Karya Guna Ekatama (KAGE) het eerste VLO certificaat op basis van de nieuwe standaard binnengehaald; KAGE betrekt haar VLO hout uitsluitend van de PT Hanurata Unit III concessie (209.670 ha) in West Papua, Het VLO hout van KAGE betreft alleen de soort merbau, maar dan wel in een aanzienlijke variëteit van producten. Het kan worden verkregen via KAGE’s agent Costerus Enterprises in België.

Het VLC systeem gaat een stap verder dan de eisen van VLO: de VLC standaard omvat een volledige dekking van relevante nationale wet- en regelgeving en geldende internationale verdragen in het land van herkomst. De VLC standaard omvat eveneens een CoC systeem dat vaststelt of alle punten van de CoC deugdelijke systemen in toepassen om de materialenstroom te documenteren en te controleren. De allereerste SW/RA VLC certificaten ter wereld werden uitgegeven op 25 mei j.l. aan Carl Ronnow Sdn. Bhd (multi-site CoC) en aan de Yayaysan Sabah Group concessie (bosbeheer met CoC). Het bosgebied betreft een areaal van 118.520 ha. Het leverbare VLC hout omvat 8 soorten, waaronder meranti, seraya, balau, kapur en keruing.

Volgens SW/RA zijn diverse andere bedrijven momenteel bezig met het audit proces en/of wachten zij op de uitgifte van een nieuw certificaat voor VLO of VLC. Ook deze bedrijven zullen zo spoedig mogelijk op de Keurhout website vermeld worden.