"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Significante groep Maleisische bedrijven toegelaten tot het KH-Legaal systeem

Na de toelating tot het KH-legaal systeem van 7 bosgebieden (met een totaal areaal van ongeveer 4,4 miljoen ha) in september 2005, zijn tot eind december 23 bedrijven met CoC certificaat door het College van Deskundigen van Keurhout toegelaten. Per 25 januari j.l. is daar een 24e bedrijf aan toegevoegd. Het aantal toegelaten bedrijven bedraagt ongeveer 70 % van het aantal tot nu toe beoordeelde bedrijven. Meer toelatingen zijn op relatief korte termijn te verwachten, omdat het aantal gevalideerde bedrijven nog minder dan de helft van het aantal MTCC-gecertificeerde bedrijven betreft en de interesse voor toelating tot het KH-Legaal systeem zowel aan Nederlandse als aan Maleisische zijde toeneemt. Aangezien het inzicht in de locale houtstromen vergroot wordt naarmate er meer gegevens bekend worden over aanleverende bedrijven, is er soms sprake van een kettingreactie.
Klik hier voor een overzicht van de tot nu toe toegelaten bedrijven

Toelichting op de werking van KH-legaal

De toegelaten bedrijven met een MTCC certificaat voor CoC voldoen aan de specifieke voorwaarden voor KH-legaal, zoals het toepassen van fysieke scheiding. De toelating van deze bedrijven beperkt zich tot de houtstroom afkomstig uit bosgebieden welke zijn toegelaten tot het KH-Legaal systeem. Bovendien betreft het alléén hout dat aangeleverd wordt via een volledig gecontroleerde CoC. In de praktijk wil dat zeggen: hout afkomstig uit eigen concessies van toegelaten bedrijven of aangeleverd via gecontroleerde leveranciers of via bedrijven die toegelaten zijn tot KH-legaal. De volledige handelsketen moet onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd zijn. Zolang er nog ergens in de keten een schakel is, die (nog) niet gevalideerd en/of toegelaten is tot KH-Legaal, kan het hout benedenstrooms niet als KH-legaal verhandeld worden.

Vooral in de beginfase, waarin nog veel toeleverende bedrijven getoetst moeten worden, zal er duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen MTCC hout dat wel of niet is toegelaten tot KH-Legaal.
Voorbeeld: een tot KH-legaal toegelaten exporteur kan nu 3 typen hout hebben liggen:

  1. niet gecertificeerd hout,
  2. KH-Legaal hout (MTCC gecertificeerd hout dat is aangeleverd uit tot KH-Legaal toegelaten bronnen én via tot KH-Legaal toegelaten bedrijven) en
  3. MTCC gecertificeerd hout dat afkomstig is van een nog niet tot KH-legaal toegelaten bosgebied of geleverd via nog niet tot KH-Legaal toegelaten leveranciers.

De exporteur moet dan feitelijk 3 houtstromen fysiek scheiden. De certificeerder controleert of dit correct gebeurt. Op den duur, zal de tot KH-legaal toegelaten stroom hout groeien en zal dit probleem zich oplossen.

KH-deelnemers die hout afnemen uit Maleisië kunnen samen met hun leveranciers actief stimuleren dat er meer KH-legaal hout beschikbaar komt. Allereerst is het van belang dat zij specifiek vragen naar KH-legaal hout. Daarnaast kunnen zij (zonder additionele kosten) aanvragen indienen om de bovenstroomse schakels in hun toeleveringsketen te laten beoordelen door het CvD. Voor beoordeling heeft het CvD van alle schakels een geldig certificaat en het meest recente audit rapport nodig (zie voor verdere informatie over KH-LET ).

KH-deelnemers dienen het volgende te doen als zij KH-legaal hout willen importeren:

  1. raadpleeg altijd de lijst met tot KH-Legaal toegelaten CoC bedrijven onder de link: “certificaten” op de KH-website,
  2. selecteer een toegelaten exporteur,
  3. vraag die exporteur altijd expliciet naar “KH-Legal admitted timber only”. De exporteur weet dan dat hij alléén MTCC-gecertificeerd hout mag leveren dat afkomstig is vanuit toegelaten gebieden en aan hem geleverd is via toegelaten CoC bedrijven. De leverantie van KH-legaal hout moet door de exporteur geadministreerd worden. Deze administratie wordt gecontroleerd door de certificeerder tijdens de jaarlijkse audits.
  4. controleer of de exporteur op de factuur en op de bill of lading correct vermeld heeft dat het om “KH-Legal timber only” gaat en of zijn CoC-nummer correct vermeld staat. Dit is noodzakelijk om het hout als KH-legaal te mogen verhandelen; de certificeerder van de keurhout deelnemer zal hierop controleren.