"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Samenvatting van het toetsingskader van SFM certificaten*

De certificaten voor duurzaam bosbeheer (SFM-certificaten) worden op basis van de achterliggende documenten nauwkeurig getoetst tegen de relevante standaarden van het Keurhout Protocol:

  1. Adequaat beheers/managementsysteem. De bosbeheerder dient te beschikken over een adequaat beheerssysteem.
  2. Niveau van duurzaam bosbeheer. In de uitvoering van het bosbeheer moet op aantoonbare wijze en in voldoende mate aandacht worden besteed aan het waarborgen van de integriteit van de ecologische functies en de continuïteit van de sociaal-economische en sociaal-culturele functies, aan de hand van de daarbij behorende criteria en indicatoren.
  3. Controle door een erkende certificeerder. De certificerende instantie is onafhankelijk en geaccrediteerd, voldoet aantoonbaar aan internationale richtlijnen t.a.v. organisatie en gevolgde procedures en bezit de nodige specifiek bosbeheerkundige vakbekwaamheid.
  4. Effectieve chain-of-custody. De in het vervoerstraject gevolgde procedures ten aanzien van het gescheiden houden van de houtstromen dienen waterdicht en transparant te zijn en gecontroleerd te worden door een onafhankelijke CI.

* Voor meer details m.b.t. de toetsingscriteria wordt verwezen naar het Keurhout Protocol (versie, 15 mei 2009), (Engels), (pdf, 1,55 MB).