"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Samenvatting van het toetsingskader van LET certificaten*

De certificaten voor legale herkomst (LET-certificaten) worden op basis van de achterliggende documenten nauwkeurig getoetst tegen de relevante standaarden van het Keurhout Protocol:

  1. Relevante locale wet-en regelgeving. Hieraan moet voldaan zijn; dit betekent ondermeer dat de uitvoerende bedrijven officieel ingeschreven staan en aan hun verplichtingen voldoen, dat er een goedgekeurd kapplan en kapvergunningen zijn, dat gekapt hout op geen enkele manier onterecht gekapt is en dat gebruiksrechten van locale bewoners gerespecteerd worden.
  2. Controle door een erkende certificeerder. De certificerende instantie is onafhankelijk en geaccrediteerd, voldoet aantoonbaar aan internationale richtlijnen t.a.v. organisatie en gevolgde procedures en bezit de nodige specifiek bosbeheerkundige vakbekwaamheid.
  3. Effectieve chain-of-custody. De in het vervoerstraject gevolgde procedures ten aanzien van het gescheiden houden van de houtstromen dienen waterdicht en transparant te zijn en gecontroleerd te worden door een onafhankelijke CI.

* Voor meer details m.b.t. de toetsingscriteria wordt verwezen naar het Keurhout Protocol (versie, 15 mei 2009), (Engels), (pdf, 1,55 MB).