"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Samenvatting van het toetsingskader van het SYS-toetsen*

De certificeringsystemen worden op basis van uitgebreide dossierstudie nauwkeurig getoetst tegen de criteria van de relevante standaarden van het Keurhout Protocol:

  1. Adequaat beheers/managementsysteem. De bosbeheerder dient te beschikken over een adequaat beheerssysteem.
  2. Niveau van duurzaam bosbeheer. In de uitvoering van het bosbeheer moet op aantoonbare wijze en in voldoende mate aandacht worden besteed aan het waarborgen van de integriteit van de ecologische functies en de continuïteit van de sociaal-economische en sociaal-culturele functies, aan de hand van de daarbij behorende criteria en indicatoren.
  3. Eisen voor effectieve chain-of-custody. De in het vervoerstraject gevolgde procedures ten aanzien van het gescheiden houden van de houtstromen dienen waterdicht en transparant te zijn en gecontroleerd te worden door een onafhankelijke CI.
  4. Systeem eisen aan certificeerders. De certificerende instanties zijn onafhankelijk en geaccrediteerd, voldoen aantoonbaar aan internationale richtlijnen t.a.v. organisatie en gevolgde procedures en bezitten de nodige specifiek bosbeheerkundige vakbekwaamheid.
  5. Systeem eisen m.b.t. interne controle.

* Voor meer details m.b.t. de toetsingscriteria wordt verwezen naar het Keurhout Protocol (versie, 15 mei 2009), (Engels), (pdf, 1,55 MB).