"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

PEFC-Oostenrijk toegelaten tot Keurhout

PERSBERICHT

Datum: maandag 15 oktober 2007

PEFC-Oostenrijk toegelaten tot Keurhout

Het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout heeft het Oostenrijkse PEFC-systeem (PEFC-AT) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem.

Sinds 2003 waren alle Oostenrijkse PEFC certificaten voor bosbeheer en een aantal certificaten voor de handelsketen (CoC) toegelaten tot het Keurhout-Duurzaam systeem. Toen de geldigheid van deze certificaten afliep, werd herbeoordeling besproken met de betrokken partijen.

Vanaf begin 2007 is, op verzoek van Keurhout deelnemers, een (re-)validatie studie uitgevoerd die het gehele PEFC-AT systeem betrof. De studie omvatte het bestuderen van relevante documenten, diverse vraag en antwoord rondes, en een bezoek van een CvD-lid aan Oostenrijk (juni 2007). Tijdens dit bezoek werden gesprekken gevoerd met de systeem manager en werd gedetailleerd inzicht verkregen middels het verkrijgen van additionele relevante informatie. Veldbezoeken werden niet nodig geacht gezien de eerdere kennis van en ervaringen met het systeem en de praktische uitvoeringsaspecten van de Oostenrijkse bosbouw. De toelating van het PEFC-AT systeem tot het Keurhout Duurzaam systeem heeft een geldigheid van 4 jaar. De huidige validatie betreft de toelating van een totaal areaal van ongeveer 3,96 miljoen ha en 273 CoC certificaten tot het Keurhout-Duurzaam systeem.

Na de Finse en Zweedse PEFC-systemen, is het PEFC-AT systeem het derde certificatie systeem dat met positief resultaat is getoetst tegen het Keurhout Protocol voor de Validatie van Certificatie Systemen (KH-SYS). KH-SYS is gebaseerd op het Keurhout Protocol voor de Validatie van Duurzaam Bosbeheer (KH-SFM), maar heeft additionele eisen op systeem niveau. Toelating van een certificatie systeem tot het KH-Duurzaam systeem impliceert dat in principe alle certificaten welke door dat systeem zijn/worden afgegeven kunnen worden toegelaten tot KH-Duurzaam. De eerste werkeditie van KH-SYS werd in augustus 2005 door de VVNH vastgesteld; deze validatie is uitgevoerd tegen de mei 2006 versie van het KH-SYS protocol.

Met betrekking tot de Oostenrijkse houtverwerkende bedrijven (gecertificeerd op basis van de PEFC standaard voor CoC) is onderscheid gemaakt tussen:

  1. bedrijven die alléén hout afkomstig uit PEFC-AT gecertificeerd bos verwerken. Deze zijn zonder verdere condities toegelaten tot KH-Duurzaam.
  2. bedrijven die ook geïmporteerd hout verwerken (bijvoorbeeld hout vanuit Bosnië of Tjechië). Bedrijven in deze groep worden toegelaten tot KH-Duurzaam onder voorwaarde zij aan specifieke PEFC-CoC eisen voldoen (Appendix 7 bij PEFC Annex 4), welke erop gericht zijn om zekerheid te bieden, dat hout niet afkomstig is van controversiële bronnen. Het voldoen aan deze eisen zal worden geverifieerd en gemonitored door geaccrediteerde certificatie instellingen (certificeerders).

Toegelaten exporterende bedrijven kunnen toestemming vragen voor het on-product toepassen van KH-Duurzaam labels. Dergelijke toepassing is gehouden aan de voorschriften zoals beschreven in de KH Logo Guide. KH-Duurzaam hout kan als zodanig worden verhandeld of worden toegepast in KH-Legaal producten.

Download dit persbericht in pdf-formaat