"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

NIEUWS: Consultatieronde Herziening Keurhout Protocollen gesloten

Als onderdeel van de zorgvuldigheidseisen van Keurhout nodigt de Management Autoriteit van Keurhout belanghebbenden uit om feedback te geven op de Keurhout protocollen ten behoeve van een periodieke herzieningsronde. Uw opmerkingen, feedback en suggesties helpen ons ervoor te zorgen dat de protocollen aan uw behoeften en verwachtingen voldoen. De laatste consultatieronde vond plaats van 1 september tot 1 november 2019.

Het ‘Keurhout Protocol voor de controle op de handelsketencertificering’ was voor het laatst herzien in 2017. Keurhout vindt het van belang om uw ervaringen met dit protocol te horen en nodigt u daarom uit feedback te geven.

Naast het genoemde protocol voor handelsketencertificering heeft Keurhout ook een nieuw protocol opgesteld (‘Keurhout Protocol for the Revision of Keurhout Protocols’, DRAFT-23 augustus 2019, voor consultatie) waarin de eisen die Keurhout hanteert voor het opstellen en herzien van Keurhout protocollen nu in een formeel protocol zijn vastgelegd. Ook hierover ontvangt Keurhout graag uw feedback!

De genoemde protocollen zijn te vinden op de website van Keurhout onder ‘actuele documenten’. De formele consultatieronde is gesloten op 1 november 2019, maar u kunt natuurlijk altijd uw opmerkingen delen met of uw vragen stellen aan Keurhout. Doe dit bij voorkeur via info@keurhout.nl, of neem contact op met ons secretariaat: tel. 036 – 5494068.