"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Nieuwe voorzitter CvD Keurhout

PERSBERICHT

1 juli 2009

Onlangs heeft, na ruim 13 jaar,  Prof. Mr. C. J. Jepma afscheid genomen als voorzitter van het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout. De reden is dat hij deze functie niet kon en mocht verenigen met zijn nieuwe positie als President van het Energy Delta Institute, een samenwerkingsverband tussen de GasUnie en de Rijks Universiteit Groningen (RUG).
In zijn afscheids speech gaf Prof. Jepma aan onder de indruk te zijn van de kwaliteit van het door het CvD geleverde werk. Hij wees erop dat het CvD positief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Keurhout systeem, dat tegenwoordig beschikt over een zeer compleet Protocol met standaarden voor de validatie van certificaten en systemen voor legale herkomst en duurzaam bosbeheer. De significante toename in het KH-toegelaten areaal en het aantal KH-toegelaten CoC bedrijven m.b.t. zowel het KH-Duurzaam als het  KH-Legaal systeam en het groeiende aantal Keurhout deelnemers (momenteel bijna 200 bedrijven) laat zien dat er een rol is weggelegd voor Keurhout. Prof. Jepma is van mening dat de kritische beoordeling door het CvD heeft bijgedragen aan beter bosbeheer en dat de toepassing van een gefaseerde benadering van belang is gebleken voor de acceptatie van hout van duurzame en legale herkomst door de houtsector. Hij bedankte het CvD voor de zeer plezierige en professionele samenwerking en wenste hen veel sterkte met toekomstige uitdagingen.

De Keurhout Management Autoriteit heeft Dr. H. de Iongh benoemd als nieuwe voorzitter van het CvD.  Dr de Iongh heeft als gewoon lid in het CvD gezeten sinds 1998. Dr de Iongh is werkzaam bij het Centrum voor Milieustudies (CML) van de Rijks Universiteit Leiden. Hij heeft tevens zitting als Regional Councillor for Western Europe in de IUCN Council, het hoogste orgaan van IUCN (International Union for the Concervation of Nature).