"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Nieuwe VLO standaard van SGS-TLTV toegelaten tot Keurhout-Legaal!

Eind zomer 2008 werd het “Timber Legality & Traceability Verification” (TLTV) systeem van SGS tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten. Daarmee was SGS-TLTV het eerste legaliteitssysteem dat tot KH-Legaal werd toegelaten.

Achtergrond

Het TLTV programma is a verificatieservice van SGS dat ontworpen is om te verifiëren dat hout legaal geproduceerd, verkregen en verhandeld is door een bepaald bosbouw- of houtbedrijf. Het legaal-geverifieerde hout wordt getraceerd door de gehele aanvoerketen.

Tot eind 2008 bevestigden TLTV verificaties dat in één keer volledig voldaan werd aan de 9 principes van de TLTV Standaard. Eind 2008 introduceerde SGS een “gefaseerde benadering”voor het TLTV systeem, waardoor klanten konden kiezen om het traject in twee fasen te splitsen: voldoen aan de eerste 4 legaliteitsprincipes van TLTV zou de TLTV-VLO (Verified Legal Origin; legale herkomst) status opleveren, en het bovendien voldoen aan 4 additionele legaliteitsprincipes de TLTV-VLC (Verified Legal Compliance; volledige legal compliance) status. Beide fasen bevatten ook een principe m.b.t. de traceerbaarheid van het legale hout in de handelsketen (CoC).

De TLTV toelating tot het Keurhout-Legaal systeem werd verkregen vóór de introductie van de gefaseerde benadering en was derhalve gerelateerd aan de “full legal compliance” (VLC) status,

In 2009 vroegen KH-deelnemers en SGS daarom een validatiestudie aan m.b.t. de VLO component.

Toelating van TLTV-VLO

In september 2009 werd een aanpassingsproces van de TLTV-VLO Standaard gestart met als doel deze te laten voldoen aan de eisen van het Keurhout-Legaal systeem. Dit process eindigde met het vaststellen van een  aangepaste VLO Standaard op 22 maart 2010. Tussen april en juni 2010 voerde het College van Deskundigen (CvD) een validatiestudie uit m.b.t. het TLTV-VLO systeem, welke resulteerde in de toelating van SGS TLTV-VLO tot het Keurhout-Legaal systeem per 10 juni 2010.

De toelating van TLTV-VLO tot KH-Legaal heeft een geldigheid van 5 jaar en betreft in principe het gehele TLTV-VLO Systeem. Het moet echter benadrukt worden, dat de toelating is gebaseerd op de eisen van de nieuwe TLTV-VLO Standaard van 22 maart 2010. Dit betekent dat alléén “verification statements” (certificaten) die zijn uitgegeven op basis van toetsing tegen deze nieuwe standaard (of een eventuele latere geldige versies) geaccepteerd worden als KH-Legaal.

Om bestaande VLO klanten te laten voldoen aan de nieuwe criteria, zal SGS audits uitvoeren tegen de nieuwe standaard en - zodra van toepassing - nieuwe TLTV-VLO certificaten afgeven. De feitelijke toelating van specifieke TLTV-VLO-geverifieerde bedrijven tot KH-Legaal zal daarom per geval plaatsvinden tot het eind van dit jaar (zodra een nieuw VLO-certificaat is uitgegeven door SGS).

De laatste ontwikkeling bij SGS, een TLTV groepsverificatie systeem, valt niet onder de toelating, omdat het nog in een toetsingsfase zit. Dit systeem zal apart beoordeeld worden zodra dat relevant is.

Tot nu toe omvat het SGS-TLTV-VLO Systeem ruim 2,6 miljoen ha bos, verdeeld over 11 VLO certificaten in 3 landen (Maleisië, Indonesië en Papua Nieuw Guinea). De handelsketen omvat momenteel 12 certificaten in producenten- en tussenhandelslanden (Maleisië, Indonesië en Australië).

Het bovenstaande betekent een significante toevoeging m.b.t. het tot KH-Legaal toegelaten areaal en het toegelaten aantal CoC certificaathouders. Het totaal areaal toegelaten tot KH-Legaal bedroeg tot nu toe 9,6 miljoen ha, terwijl het totaal aantal toegelaten CoC houders ruim 150 bedroeg.

Ten gevolge hiervan zal niet alleen het volume Keurhout-Legaal hout toenemen, maar valt ook een toename van het volume Keurhout-Duurzaam hout level 2 te verwachten (dit mag namelijk tot maximaal 30 % bestaan uit Keurhout-Legaal hout).

Alle houtverwerkende bedrijven met een TLTV-VLO certificaat worden goed gecontroleerd en voldoen aan de TLTV-VLO eisen, die erop gericht zijn de verzekering af te kunnen geven dat er géén vermenging heeft plaats gevonden met hout uit controversiële bronnen. Hout afkomstig van derden wordt door SGS op z’n minst jaarlijks gecontroleerd op basis van de eisen voor legale herkomst.

Toegelaten exporterende bedrijven in producentenlanden kunnen toestemming vragen om het Keurhout-Legaal logo “on-product” te mogen gebruiken, volgens de procedures zoals vermeld in de Keurhout-Logo Use Guide.

Informatie over SGS

SGS is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in onafhankelijke toetsing  inspectie, verificatie en certificering. SGS is een bekende en geaccrediteerde Certificerende Instelling, ondermeer op het gebied van bosbouw. Met betrekking tot duurzaam bosbeheer heeft SGS het SGS Qualifor Programma ontwikkeld, dat is geaccrediteerd door FSC.