"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Nieuwe KH-CoC Protocol goedgekeurd door TPAC

Het nieuwe Keurhout CoC Protocol (versie 4, dd 31/12/2010) is officieel goedgekeurd door TPAC.
 
Enkele van de belangrijkste wijzigingen in het protocol t.o.v. de in 2009 door TPAC goedgekeurde versie zijn:
• uitbreiding met een optie voor groepscertificering
• uitbreiding met een optie voor menging met gerecycled hout
• uitbreiding met de mogelijkheid tot afgifte van een Keurhout CoC certificaat (door de onafhankelijke Certificatie Instelling)
• uitbreiding met additionele opties voor labelling (bijvoorbeeld om aan te geven dat aan de voorwaarden van TPAC voldaan wordt)
 
De nieuwe versie van het Protocol werd in januari 2011 aan TPAC voorgelegd ter beoordeling. Gisteren ontvingen wij het bericht dat de KH-CoC met zeer hoge score is goedgekeurd.
 
Een heel mooi resultaat, op basis waarvan van Nederlandse overheden gevraagd kan worden om:
a.  de KH-CoC volledig te erkennen en
b.  de "TPAC-proof" verklaarde input daarvan volledig te accepteren als DUURZAAM voor haar inkoopbeleid.
 
Meer details treft u in de publieke samenvatting van het TPAC toetsingsrapport, op de TPAC website (http://www.tpac.smk.nl/nl/s517/TPAC-home/c413-Documents).