"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

MTCS toegelaten tot Keurhout-Legaal!

PERSBERICHT

10 maart 2009

Per 10 maart 2009 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het MTCS, het Malaysian Timber Certification Scheme, toegelaten tot haar Keurhout-Legaal systeem. MTCS is het nationale bossen certificeringsysteem van Maleisië en wordt geïmplementeerd door de Malaysian Timber Certification Council (MTCC). Het systeem werd opgericht in 1999 en is operationeel sinds 2001, maar heeft de afgelopen jaren significante verbeteringen ondergaan. Zo is haar huidige bosbeheer standaard (MC&I-2002) gebaseerd op de Principes en Criteria van FSC (Forest Stewardship Council). Sinds juli 2008 heeft MTCS een nieuwe institutionele setting, waardoor onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerders niet alleen de audits uitvoeren, maar ook volledig verantwoordelijk zijn voor de afgifte van certificaten. Met het oog op haar poging om erkend te worden door PEFC,zijn ook enkele andere aanpassingen doorgevoerd. Zo kunnen MTCS CoC bedrijven er voor kiezen om hun handelsketen te laten beoordelen tegen de PEFC-Annex 4 CoC standaard, in plaats van tegen de MTCS RCOC standaard. De laatste is een verbeterde versie van de vroegere RAP/CoC standaard en blijft eveneens in gebruik.

Hoewel het MTCS is ontwikkeld voor het certificeren van duurzaam bosbeheer en de daarbij behorende handelsketen, omvat dit tevens een garantie voor legale herkomst. De overheid van sommige EU landen heeft het MTCS als garantie voor legale herkomst al erkend (Denemarken en Engeland). Het MTCS hout wordt gevolgd en geverifieerd door de gehele handelketen.

Tussen oktober 2008 en februari 2009 werd, op verzoek van Keurhout deelnemers, een validatiestudie uitgevoerd m.b.t. het MTCS systeem, in het kader van legale herkomst. Deze omvatte een dossierstudie van alle relevante documenten en gesprekken met de systeembeheerder, MTCC. Sinds 1999 bestaat er een relatie tussen Keurhout en MTCC. In de loop der jaren is er veel inzicht verkregen bij het CvD tengevolge van de vele validatiestudies m.b.t. individuele MTCC certificaten en de jaarlijkse controle van audit rapporten. Sinds augustus 2005 zijn er verschillende FMU en CoC certificaten op basis van toetsing van individuele certificaten toegelaten tot het KH-Legaal systeem. Tegen het eind van 2008 betrof dit bijna een totale bosoppervlakte van 3,8 miljoen ha en 36 CoC bedrijven. De toelating van MTCS tot het KH-Legaal systeem heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. De validatie omvat ongeveer 4.482.000 ha bos, verdeeld over 9 bosbeheereenheden in Maleisië. De handelsketen (CoC) betreft momenteel 122 certificaten.

Het bovenstaande betekent een significante toename van zowel het totaal areaal, als het aantal CoC certificaat houders van het Keurhout-Legaal systeem. Het totaal areaal dat is toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem bedraagt hierdoor ongeveer 8,754.000 ha, terwijl het totaal aantal toegelaten CoC houders is gestegen tot 132. Ten gevolge daarvan zal niet alleen de hoeveelheid Keurhout-Legaal hout toenemen, maar ook het volume Keurhout-Duurzaam hout, niveau 2 verder kunnen toenemen (dit mag namelijk tot maximaal 30 % worden bijgemengd met Keurhout-Legaal hout).

Na de beoordeling en toelating van het SGS-TLTV systeem in 2008 is het MTCS het tweede certificatie systeem dat in het kader van legale herkomst positief beoordeeld is tegen het Keurhout Protocol voor de Validatie van Certificatie Systemen (KH-SYS). KH-SYS kan worden gebruikt voor het valideren van Legaliteit of Duurzaamheid systemen. In het eerste geval wordt het gebruikte protocol gebaseerd op het Keurhout Protocol voor de Validatie van Legale Herkomst (KH-LET), met additionele eisen op systeemniveau. De toelating van een certificatie systeem tot Keurhout-Legaal houdt in dat gedurende de periode van toelating in principe alle certificaten die zijn/worden afgegeven door het systeem, worden toegelaten tot Keurhout-Legaal.

Alle houtproducerende bedrijven met een MTCS certificaat worden goed gecontroleerd met betrekking tot het voldoen aan specifieke MTCS eisen welke bedoeld zijn om zekerheid te bieden dat er geen menging plaatsvindt met hout uit onbekende, mogelijk controversiële bronnen. Hout afkomstig van derden (toeleveranciers) wordt gecontroleerd volgens MTCS eisen voor legale herkomst. Geaccrediteerde certificeerders voeren hiervoor jaarlijkse verificatie audits uit.

Toegelaten exporterende bedrijven kunnen toestemming vragen om het Keurhout-Legaal logo op het produkt (“on-product”) toe te passen, in lijn met de procedures zoals beschreven in de Keurhout-Logo Guide. Keurhout-Legaal hout kan als zodanig verkocht worden of kan worden toegepast in Keurhout-Duurzaam niveau 2 producten.

Download dit persbericht in pdf-formaat.