"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid

Keurhout voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid. Dat is de conclusie van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de reguliere herbeoordelingen heeft uitgevoerd.

TPAC heeft de Staatsecretaris geadviseerd om Keurhout te blijven erkennen voor het Rijks inkoopbeleid. De nieuwe erkenning wordt van kracht als de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Zie www.smk.nl/tpac voor de huidige stand van zaken omtrent goedgekeurde systemen.
Onderdeel van de toetsingen was een stakeholderforum waarbij TPAC belanghebbenden heeft uitgenodigd om hun kennis en ervaring met de certificatiesystemen te delen. De input op deze fora heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordelingen.

Beoordeling Keurhout
Keurhout is beoordeeld tegen de criteria van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). De relevante criteria voor Keurhout bestaan uit de vereisten voor de handelsketen (Chain of Custody – CoC) en de vereisten voor het onderhouden van een certificatiesysteem (Application and Management of Certification Systems - DAM). Keurhout heeft in 2019 enkele standaarden herzien en de uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de huidige beoordeling van de actuele standaarden.

Naast Keurhout is ook PEFC International goedgekeurd. Voor het volledig persbericht van TPAC (Den Haag, 8 mei 2020) klik hier

Het Public Summary Report behorende bij de goedkeuring is te vinden op: www.smk.nl/tpac, onder documenten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Keurhoutsecretariaat.