"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout laat Zweeds PEFC systeem toe

PERSBERICHT

Datum: donderdag 25 september 2007

Keurhout laat Zweeds PEFC systeem toe

Het College van Deskundigen van Keurhout heeft het Zweedse PEFC Systeem (PEFC-SE) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem (KH-Duurzaam).

Op verzoek van Keurhout deelnemers is tussen mei 2005 and april 2007 een validatie studie uitgevoerd, welke de beooordeling van relevante documenten (o.a. de nieuwe bosbeheersstandaard van PEFC-SE, dd 28/02/2006), meerdere vraag- en antwoord rondes, en een veldmissie door twee CvD-leden naar Zweden (maart 2007) omvatte. Tijdens de missie werden terreinbezoeken gedaan en discussies gehouden met de systeem manager, certificeerders en relevante stakeholders. Dit maakte het mogelijk om de actuele praktijk van de Zweedse bosbouw en het functioneren van het PEFC-SE systeem in haar context te begrijpen. De toelating van het PEFC-SE systeem tot KH-Duurzaam heeft een geldigheid van 4 jaar. De huidige validatie omvat de toelating van een totaal areaal van ongeveer 7 miljoen ha bos en ruim 80 CoC certificaten tot KH-Duurzaam.

Sinds 2003 waren diverse Zweedse FSC certificaten voor bosbeheer en CoC, in bezit van grote bosbeheerders/houtindustrieën, toegelaten tot het KH-Duurzaam. Enkele bosbeheerders hebben nu ook voor certificering middels het PEFC-SE systeem gekozen.

Het PEFC-SE systeem is het tweede certificatie systeem dat is gevalideerd op basis van het Keurhout Protocol voor Validatie van Certificatie Systemen (KH-SYS). KH-SYS is gebaseed op het Keurhout Protocol voor de Validatie van Duurzaam Bosbeheer (KH-SFM), maar heeft additionele eisen op systeem niveau. Toelating van een certificatie systeem tot het KH-Duurzaam systeem impliceert dat in principe alle certificaten welke door dat systeem zijn/worden afgegeven kunnen worden toegelaten tot KH-Duurzaam. De eerste werkeditie van KH-SYS werd in augustus 2005 door de VVNH vastgesteld; deze validatie is uitgevoerd tegen de mei 2006 versie van het KH-SYS protocol.

Met betrekking tot de Zweedse houtverwerkende bedrijven (gecertificeerd op basis van de PEFC standaard voor CoC) is onderscheid gemaakt tussen:

  1. bedrijven die alléén hout afkomstig uit PEFC-SE gecertificeerd bos verwerken. Deze zijn zonder verdere condities toegelaten tot KH-Duurzaam.
  2. bedrijven die ook geïmporteerd hout verwerken (bijvoorbeeld hout vanuit Rusland). Bedrijven in deze groep worden toegelaten tot KH-Duurzaam onder voorwaarde zij aan specifieke PEFC-CoC eisen voldoen, welke erop gericht zijn om zekerheid te bieden, dat hout niet afkomstig is van controversiële bronnen. Het voldoen aan deze eisen zal worden geverifieerd en gemonitored door geaccrediteerde certificatie instellingen (certificeerders).

Toegelaten exporterende bedrijven kunnen toestemming vragen voor het on-product toepassen van KH-Duurzaam labels. Dergelijke toepassing is gehouden aan de voorschriften zoals beschreven in de KH Logo Guide. KH-Duurzaam hout kan als zodanig worden verhandeld of worden toegepast in KH-Legaal producten.

Download dit persbericht in pdf-formaat.