"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout laat FFCS systeem toe tot KH-Duurzaam

Het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout heeft het Finnish Forest Certification System (FFCS) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem (KH-Duurzaam).
Tussen mei 2005 en oktober 2006 is een validatiestudie uitgevoerd. Deze omvatte de beoordeling van relevante documenten, diverse vraag- en antwoordrondes, een bezoek door de Secretary General van FFCS (januari 2006) en een veldmissie door twee leden van het CvD aan Finland (juni 2006). Tijdens die missie werden diverse veldbezoeken gehouden en gesprekken gevoerd met relevante stakeholders. Hierdoor werd nog ontbrekende informatie vergaard en werd een beter begrip verkregen van de praktische uitvoering van de Finse bosbouw en het FFCS systeem. Dit was nodig vanwege de aard en complexiteit van de Finse bosbeheersbenadering en de verweven positie van FFCS met wet- en regelgeving en de controle daarop. De toelating van het FFCS systeem tot het KH-Duurzaam systeem heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.

Het FFCS systeem is het eerste certificeringsysteem dat gevalideerd is tegen het recentelijk vastgestelde Keurhout Protocol for the Validation of Certification Systems (KH-SYS). KH-SYS is gebaseerd op het Keurhout Protocol for theValidation of Sustainable Forest Management (KH-SFM), maar heeft additionele eisen op systeemniveau. De toelating van een certificatie systeem tot het KH-Duurzaam systeem houdt in dat in principe alle certificaten die zijn/worden uitgegeven onder dat systeem kunnen worden toegelaten tot KH-Duurzaam. De eerste werkversie van KH-SYS werd in augustus 2005 vastgesteld door de VVNH.

Eerder, in juli 2001, werd een aanzienlijk aantal FFCS certificaten voor bosbeheer en handelsketen (CoC) toegelaten tot het KH-Duurzaam systeem. In de loop van 2005 werd het FFCS systeem erkend door PEFC (Programme for the Endorsement of Certification Systems). Op basis van de huidige herbeoordeling is de toelating van een bosareaal van ongeveer 22 miljoen ha tot het KH-Duurzaam systeem hernieuwd.

Met betrekking tot de Finse houtverwerkende bedrijven (tegenwoordig gecertificeerd op basis van de PEFC standaard voor CoC) is onderscheid gemaakt tussen:
a) bedrijven die alléén hout afkomstig uit FFCS gecertificeerd bos verwerken. Deze zullen zonder verdere condities worden toegelaten tot KH-Duurzaam.
b) bedrijven die ook geïmporteerd hout verwerken (inclusief hout vanuit Rusland). Bedrijven in deze groep zullen pas worden toegelaten tot KH-Duurzaam zodra zij aan specifieke eisen voldoen, welke erop gericht zijn om zekerheid te bieden, dat hout niet afkomstig is van controversiële bronnen. Het voldoen aan deze eisen zal worden geverifieerd en gemonitored door geaccrediteerde certificatie instellingen (certificeerders).
c) eerder tot KH-Duurzaam toegelaten CoC bedrijven. Pas enige tijd geleden is duidelijk geworden dat speciale aandacht besteed moet worden aan de toelevering van hout uit controversiële bronnen. In eerdere validaties werden de aan dit aspect gerelateerde specifieke eisen niet expliciet meegenomen. Om de verificatie van het voldoen aan deze specifieke eisen mogelijk te maken is de toelating van alle voorheen toegelaten CoC bedrijven tijdelijk verlengd. De overgangsperiode duurt tot 1 mei 2007.

Toegelaten exporterende bedrijven kunnen toestemming vragen voor het on-product toepassen van KH-Duurzaam labels. Dergelijke toepassing is gehouden aan de voorschriften zoals beschreven in de KH Logo Guide. KH-Duurzaam hout kan als zodanig worden verhandeld of worden toegepast in KH-Legaal producten.

Voor het acceptatierapport, klik hier