"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

CvD laat Certisource-Indonesië toe tot Keurhout-Legaal!

Achtergrond
Per 30 september jl. heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het Certisource-Indonesië systeem voor legaal hout toegelaten tot het Keurhout-Legaal Systeem.

De Certisource-Indonesië standaard is de eerste standaard van Certisource. Deze is gebaseerd op algemene richtlijnen van het WWF-GFTN (Global Forest and Trade Network) en criteria van de nationale Indonesische standaard voor legaal hout. De laatste is ontwikkeld door LEI, het Indonesische Eco-labelling Instituut, met input van relevante stakeholders en is onlangs goedgekeurd door de Indonesische overheid. Het systeem is ontwikkeld om te verifiëren dat hout legaal geproduceerd, verkregen en verhandeld is door een bepaald bosbouw- of houtbedrijf. Het op legaliteit geverifieerde hout wordt in de gehele handelsketen (CoC) gevolgd door certificering instelling Double Helix Tracking Technologies (DoubleHelix). De CoC controle is gebaseerd op traditionele CoC-controletechnieken, bestaand uit verificatie van documentatie en veldbezoeken. Een belangrijke innovatie is dat DoubleHelix additioneel DNA tracking aanbiedt om de herkomst en legaliteit van het hout te garanderen. Deze techniek is gebaseerd op het op wetenschappelijk verantwoorde wijze matchen van houtmonsters welke genomen worden van iedere gevelde stam in het bos en van iedere aangeleverde stam in de zagerij. Een ander belangrijk verschil tussen dit systeem en andere legaliteitsystemen is dat het zich richt op de handel in één houtsoort: merbau (Intsia sp). Het systeem was oorspronkelijk opgezet als een “batch-based” CoC systeem  (gericht op verificatie van specifieke ladingen). Gedurende het afgelopen jaar is de basis van het systeem significant uitgebreid met de verificatie van de legaliteit van het beheer van de  bosconcessie. Dit betekent dat de legaliteit van het beheer van de complete bosconcessie (alle soorten en alle gebieden binnen de concessie) als basis dienen. De CoC blijft gericht op legaal gecertificeerde merbau, maar ook andere soorten kunnen in principe in de toekomst meegenomen worden.

Toelating van Certisource-Indonesië
Begin 2009 verzocht Keurhout-deelnemer Kegro Deuren om een validatiestudie van het Certisource-Indonesië systeem tegen de Keurhout Legaal criteria. Tussen juni en november 2009 werd deze studie uitgevoerd door het CvD. Hoewel de resultaten er tegen eind 2009 belovend uitzagen, moest er nog een belangrijk aspect opgelost worden alvorens het systeem kon worden toegelaten tot KH-Legaal. Omdat zowel het Certisource-Indonesië systeem als certificeerder DoubleHelix tamelijk nieuw waren, was het van groot belang dat de laatste geaccrediteerd is voor haar werk als certificering instelling. Toen eind september 2010 de accreditatie van DoubleHelix een feit was, besloot het CvD om het systeem toe te laten tot Keurhout Legaal.
De toelating van Certisource-Indonesië tot het Keurhout-Legaal Systeem heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en betreft alle Certisource-Indonesië certificaten die uitgegeven worden na 30 september 2010. Dit betekent dat alléén certificaten welke zijn uitgegeven door de geaccrediteerde certificeerder en gebaseerd zijn op toetsing tegen de meest actuele set van Certisource eisen en procedures geldig zijn als Keurhout-Legaal. Aangezien DoubleHelix zeer regelmatig de bosconcessies en CoC bedrijven bezoekt i.v.m.  surveillance audits, zullen naar verwachting binnen 2-3 maanden alle door Certisource gecertificeerde bosconcessies en CoC-bedrijven vernieuwd zijn.
De feitelijke toelating van specifieke door Certisource-Indonesië gecertificeerde partijen tot het KH-Legaal Systeem zal daarom naar verwachting plaatsvinden vóór het einde van het jaar (zodra een specifiek Certisource certificaat vernieuwd is door DoubleHelix).
Tot nu toe betreft het Certisource Indonesië Systeem ongeveer 1.5 miljoen ha bos, verdeeld over 4 bosconcessies in Indonesië. De handelsketen betreft momenteel 4 certificaten in producenten- en handelslanden (Indonesië and Australië).
De toelating van het Certisource-Indonesië systeem wordt van belang geacht voor de markt, omdat het aanbod van legaal gecertificeerd merbau tot dusverre beperkt is geweest, terwijl de verontrusting over illegale merbau groot is. Met de Certisource-Indonesië toevoeging bedraagt het totale legaal gecertificeerde areaal onder Keurhout-Legaal 12.5 miljoen ha, terwijl het totaal aantal toegelaten CoC bedrijven toeneemt tot 163.
Alle verwerkende bedrijven met een Certisource certificaat worden gecontroleerd en voldoen aan de systeemeisen, welke menging met niet-Certisource gecertificeerd hout verbieden. DoubleHelix controleert minstens een keer per 3 maanden of nog aan de voorwaarden voldaan wordt.
Toegelaten  exporterende bedrijven in producenten landen kunnen een verzoek indienen om het Keurhout-Legaal logo on-product te mogen toepassen, volgens de procedures zoals beschreven in de Keurhout-Logo Use Guide.

Informatie over Certisource en DoubleHelix
Certisource is een internationaal bedrijf; het hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Certisource functioneert als de systeembeheerder van het Certisource systeem. Double Helix Tracking Technologies is de certificerende instelling en is geaccrediteerd door JAS-ANZ, de Accreditatie Raad van Australië en Nieuw Zeeland, voor het certificeren volgens het Certisource systeem. Certisource is een tamelijk nieuw systeem, dat in de toekomst mogelijk uit zal breiden naar andere landen. In een dergelijk geval zal Certisource samen met relevante stakeholders een nieuwe set standaarden en procedures ontwikkelen, toegesneden op de legale context van het betreffende land.