"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Certfor systeem toegelaten tot Keurhout-Duurzaam!

Het College van Deskundigen van Keurhout (CvD) heeft een positief besluit genomen over de toelating van het Certfor systeem (ook bekend als PEFC-Chili) tot het Keurhout-Duurzaam systeem.

Tussen juni en oktober 2008 is, op verzoek van Keurhout deelnemers, een validatiestudie uitgevoerd van het Certfor systeem. Deze studie omvatte de beoordeling van relevante documenten en diverse vraag- en antwoord rondes met de systeembeheerders van Certfor. Sinds 2005 was al inzicht verkregen in het functioneren van het systeem door toetsing van enkele FMU en CoC certificaten van het bedrijf Arauco S.A.  De toelating van het Certfor systeem tot het Keurhout Duurzaam systeem heeft een geldigheid van 4 jaar. De actuele validatie omvat de toelating van een totaal areaal van ongeveer 1,91 miljoen ha en 19 CoC certificaat houders tot Keurhout-Duurzaam.

Het bovenstaande betekent een significante toename, zowel van het totale toegelaten areaal, als ook van het aantal toegelaten CoC certificaathouders. Het totaal gecertificeerde areaal dat onder het Keurhout-Duurzaam systeem valt is hierdoor tot ruim 49 miljoen ha gestegen, terwijl het totale aantal toegelaten CoC houders is toegenomen tot meer dan 1,600. Ten gevolge hiervan kan een aanzienlijk deel van de stroom plaatmaterialen op de Nederlandse markt nu geleverd worden als Keurhout-Duurzaam.

Na de eerdere toelating van het Finse PEFC-Systeem (2006) en de Zweedse, Oostenrijkse en Duitse PEFC-Systemen (2007), is het Certfor systeem het vijfde certificatiesysteem dat met positief resultaat  getoetst is tegen het Keurhout Protocol voor de Validatie van Certificatie Systemen (KH-SYS).
KH-SYS is gebaseerd op het Keurhout Protocol voor de Validatie van Duurzaam Bosbeheer (KH-SFM), maar heeft additionele eisen op systeem niveau. Toelating van een certificatie systeem tot het KH-Duurzaam systeem impliceert dat in principe alle certificaten welke door dat systeem zijn of worden afgegeven kunnen worden toegelaten tot KH-Duurzaam. De eerste werkeditie van KH-SYS werd in augustus 2005 door de VVNH vastgesteld; deze validatie is uitgevoerd tegen de augustus 2007 versie van het KH-SYS protocol.

Alle Chileense houtverwerkende bedrijven met een CERTFOR/PEFC CoC certificaat worden deugdelijk gecontroleerd met betrekking tot het voldoen aan specifieke CERTFOR/PEFC-eisen (Appendix 7 bij PEFC Annex 4) welke ten doel hebben dat hout van controversiële bronnen uitgesloten wordt. Geaccrediteerde certificatie organisaties verifiëren jaarlijks of aan deze eisen voldaan wordt.

Toegelaten exporterende bedrijven kunnen toestemming vragen voor het on-product toepassen van KH-Duurzaam labels. Dergelijke toepassing is gehouden aan de voorschriften zoals beschreven in de KH Logo Guide. KH-Duurzaam hout kan als zodanig worden verhandeld of worden toegepast in
KH-Legaal producten.

Download dit persbericht in pdf-formaat