"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Beoordeling van certificaten

Keurhout kan desgewenst nog steeds, lokale, regionale of internationale certificaten voor duurzaam bosbeheer of legale herkomst, afgegeven voor specifieke bosgebieden (forest management unit, FMU) en hun verwerkingsketen (CoC) in productielanden voor deelnemers toetsen. Het KH-Protocol wordt dan toegepast voor een duurzaamheidstoets (KH-SFM) alsook voor een legaliteitstoets (KH-LET). Keurhout accrediteert geen certificeerders en is zelf ook geen certificerende instelling. Keurhout kan optreden als onafhankelijke beoordelaar van certificaten en systemen die op vrijwillige basis aan haar worden voorgelegd en discrimineert niet op voorhand ten gunste of ten nadele van enig specifiek certificaat of certificeringsysteem. Keurhout fungeert in dat geval als ‘poortwachter’ die enerzijds systemen kan toelaten (zie Beoordeling van systemen), maar ook binnen een systeem slechts - de op basis van het Keurhout protocol - acceptabele certificaten kan doorlaten naar de Nederlandse en/of Europese consument. Alle in het verleden door Keurhout gevalideerde certificaten betreffen certificaten die zijn afgegeven door daartoe geautoriseerde onafhankelijke certificeerders. Keurhout accepteert geen certificaten ter toetsing die rechtstreeks zijn gebaseerd op het Keurhout protocol, maar uitsluitend certificaten die gebaseerd zijn op een landen-, regionale of internationale standaard of op een checklist van de certificeerder. Indien een certificaat voldoet aan de betreffende eisen van het Keurhout-protocol, wordt het bosgebied voor de looptijd van het afgegeven certificaat toegelaten tot het betreffende Keurhout-systeem en bestaat het recht om hout(producten) afkomstig uit het gecertificeerde bosgebied te verhandelen met het Keurhout Keurmerk voor duurzaam dan wel legaal hout. Indien een certificaat nog niet geheel aan de criteria voor toelating voldoet (er zijn één of meerdere minor CAR’s geconstateerd) kan de KH-MA dat certificaat toelaten, onder voorwaarde dat binnen een gespecificeerde termijn aan de eisen van het desbetreffende KH protocol voldaan zal zijn. De controle op de uitvoering van deze condities wordt uitgevoerd en gerapporteerd door onafhankelijke geaccrediteerde deskundigen of certificeerders. Keurhout treedt hierbij dus niet op als certificerende instelling. Indien bij een validatie ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het certificaat afgewezen. Aanvragen kunnen uitsluitend door (groepen) KH-deelnemer(s) ingediend worden. Voor de toetsing van certificaten worden kosten in rekening gebracht, op offertebasis. (Offerte)aanvragen voor nieuwe beoordelingen kunnen ingediend worden via de Keurhout Management Autoriteit. Voor de procedure zie: ‘Aanvraag’.