"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Aanzienlijk MTCC areaal toegelaten tot KH-legaal systeem

Op verzoek van diverse KH-deelnemers heeft het College van Deskundigen een serie MTCC certificaten getoetst voor bosgebieden en handelsketen (CoC) in Peninsular Maleisiƫ, tegen het in 2004 ontwikkelde Keurhout protocol voor legale herkomst (KH-LET). Het gaat hier om door MTCC gecertificeerde bossen, welke door de Maleisische Staatsbosdiensten beheerd worden en deel uitmaken van z.g. Permanent Forest Reserves en gerelateerde CoC-bedrijven. De toetsing heeft een positief resultaat opgeleverd. Voorlopig wordt een gebied van in totaal ruim 4.433.000 ha, en zes gerelateerde verwerkende en exporterende bedrijven toegelaten tot het KH-legaal systeem. Het is mogelijk dat meer gebieden en bedrijven zullen volgen.

Deze toelating betreft de eerste tot het nieuwe KH-legaal systeem, dat ontwikkeld werd om hout van aantoonbaar legale herkomst te kunnen onderscheiden. Daarnaast beheert Keurhout het KH-duurzaam systeem, waarin bosgebieden en gerelateerde bedrijven opgenomen zijn, welke de toetsing voor duurzaam bosbeheer (KH-SFM) positief doorstaan hebben. In de optiek van Keurhout wordt legale herkomst gezien als een belangrijke eerste stap in de richting van duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer blijft echter het einddoel. Het is de wens van Keurhout dat positieve onderscheiding op basis van KH-legaal de eigenaren van toegelaten certificaten zal stimuleren tot het nastreven en behalen van KH-duurzaam.

Ook voor MTCC is het een primeur: het is de eerste toelating van MTCC certificaten tot Keurhout. MTCC is het nationale certificeringsysteem van Maleisiƫ. Het systeem is sinds 2001 operationeel en kent zowel toetsing voor bosbeheer als voor de handelsketen. Het systeem werkt met audits door onafhankelijke certificeerders.

MTCC certificaten zijn eerder als garantie voor legale herkomst erkend door de Engelse en Deense overheid. Deze algemene erkenning heeft kritiek geoogst van de milieubeweging. De KH-LET toetsing is uitgevoerd op het niveau van individuele certificaten; de toelating betreft daarom een selectie van certificaten en een gespecificeerde houtstroom.

Het nu toegelaten bosareaal betreft voornamelijk natuurlijk bos. Uit deze bossen kan via de toegelaten CoC-bedrijven zaaghout geleverd worden voor ondermeer de kozijn- en timmerindustrie. Naar verwachting zal de stroom KH-legaal hout eind oktober op gang komen.