"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Aanvraag

De eventuele beoordeling van certificaten en systemen wordt uitgevoerd door het deskundige en onafhankelijke toetsingsbureau’s. Iedere Keurhout-deelnemer of groep van Keurhout-deelnemers mag verzoeken ter beoordeling van certificaten indienen bij de Keurhout Management Autoriteit. Hier zijn kosten aan verbonden.

Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten bij de definitieve aanvraag minimaal de volgende documenten worden aangeleverd:

  1. een kopie van alle certificaten voor zover van toepassing (duurzaam bosbeheer; legaliteit; CoC in het land van herkomst; ISO).
  2. kopie van de bij de certificering gebruikte standaard (principes en criteria).
  3. kopie van het volledige audit rapport (inclusief annexen) van de certificeerder m.b.t. bosbeheer en CoC.
  4. bevestigingsformulier voor de aanvraag voor toetsing tegen het KH-Protocol.

In het geval van systeemtoetsen zijn behalve de informatie onder de punten 2. en 4. kopieën nodig van:

  1. alle relevante systeemdocumenten.
  2. een overzicht van alle geldige certificaten (FMU en/of CoC), welke zijn uitgegeven door het systeem.
  3. een overzicht van alle CB’s (en hun accreditatie status), die audits mogen uitvoeren voor het systeem.

Indien zij dat nodig acht, kan Keurhout altijd om aanvullende informatie en/of om uitleg vragen. In het geval van systeemtoetsen kan het sturen van een veldmissie noodzakelijk zijn.

Alle voor de validatie aangeleverde documenten worden door het CvD behandeld conform de reglementen opgenomen in de Keurhout-deelnemersovereenkomst. Deze reglementen kunnen desgewenst opgevraagd worden bij het Secretariaat van de Keurhout Management Autoriteit.