"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Datum: 1-7-2009

PERSBERICHT

Datum: 6-5-2009

PERSBERICHT

6 mei 2009

Op advies van de ledenvergadering gehouden op 1 april jl. heeft het bestuur van de VVNH besloten het Keurmerk Protocol dier voege te wijzigen dat certificaten gegeven onder FSC of PEFC Internationaal zonder meer voor het Keurhout Duurzaamheidskeurmerk in aanmerking komen. Tegen dit besluit staat binnen 1 maand na heden bezwaar open.

Datum: 10-3-2009

PERSBERICHT

Datum: 1-11-2008

Het College van Deskundigen van Keurhout (CvD) heeft een positief besluit genomen over de toelating van het Certfor systeem (ook bekend als PEFC-Chili) tot het Keurhout-Duurzaam systeem.

Datum: 25-10-2007

PERSBERICHT

Datum: maandag 15 oktober 2007

PEFC-Oostenrijk toegelaten tot Keurhout

Het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout heeft het Oostenrijkse PEFC-systeem (PEFC-AT) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem.

Datum: 28-9-2007

PERSBERICHT

Datum: donderdag 25 september 2007

Keurhout laat Zweeds PEFC systeem toe

Het College van Deskundigen van Keurhout heeft het Zweedse PEFC Systeem (PEFC-SE) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem (KH-Duurzaam).

Datum: 26-4-2007

PERSBERICHT

Datum: donderdag 26 april 2007

Keurhout verrast over uitspraak beroepsprocedure
- College van Beroep VVNH doet uitspraak in beroep Greenpeace tegen Keurhout -

Datum: 28-11-2006

Het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout heeft het Finnish Forest Certification System (FFCS) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem (KH-Duurzaam).

Datum: 29-9-2006

Eind 2005 heeft Rougier Gabon het areaal gecertificeerd duurzaam beheerd bos verdubbeld. Certificeerder DNV heeft een tweetal gebieden van in totaal ongeveer 573,000 ha gecertificeerd op basis van de ATO/ITTO standaard voor duurzaam bosbeheer. Het management systeem van Rougier ontving bovendien een ISO-14001 certificaat. In de periode januari-maart 2006 heeft toetsing door het College van Deskundigen plaatsgevonden, welke afgesloten werd met positief resultaat. Hiermee is de eerdere toelating van Rougier Gabon tot het Keurhout Duurzaam Systeem geconsolideerd.

Datum: 10-2-2006

Na de toelating tot het KH-legaal systeem van 7 bosgebieden (met een totaal areaal van ongeveer 4,4 miljoen ha) in september 2005, zijn tot eind december 23 bedrijven met CoC certificaat door het College van Deskundigen van Keurhout toegelaten. Per 25 januari j.l. is daar een 24e bedrijf aan toegevoegd. Het aantal toegelaten bedrijven bedraagt ongeveer 70 % van het aantal tot nu toe beoordeelde bedrijven.