"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Datum: 1-6-2010

Eind zomer 2008 werd het “Timber Legality & Traceability Verification” (TLTV) systeem van SGS tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten. Daarmee was SGS-TLTV het eerste legaliteitssysteem dat tot KH-Legaal werd toegelaten.

Datum: 25-1-2010

Met ingang van 25 januari 2010 heeft het  College van Deskundigen (CvD) van Keurhout de VLO en VLC Systemen van SmartWood/Rainforest Alliance (SW/RA) toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. De Rainforest Alliance is een internationale non-profit milieubeschermingorganisatie welke haar klanten op het gebied van bosbouw het SmartWood programma aanbiedt. SW/RA is bekend als  Certificerende Instantie op het gebied van bosbouw. De organisatie past een gefaseerde benadering toe met betrekking tot certificering.

Datum: 25-1-2010

Op 25 januari 2010 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het VLO en het VLC Systeem van SmartWood/Rainforest Alliance (SW/RA) tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten. De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie die actief is op het gebied van duurzaam bosbeheer, duurzame landbouw, toerisme en educatie  Door middel van het onafhankelijk auditen, certificeren en het promoten van gecertificeerde producten, werkt de Rainforest Alliance aan de bescherming van biodiversiteit. Ook probeert zij duurzame bestaanswijzen in stand te houden middels het beïnvloeden van landgebruik, manieren van zaken doen en consumenten gedrag.

Datum: 15-7-2009

De Keurhout Management Autoriteit (KH-MA) heeft besloten om een aanvraag te honoreren van certificeerder “Control Union Certifications” (voormalig SKAL) om toegelaten te worden tot de pool van KH-geregistreerde certificeerders. De toelating gaat in per 15 juli 2009 en betreft het uitvoeren van intake en jaarlijkse controle audits op CoC’s in consumptielanden. CU is de derde toegelaten certificeerder, naast SGS en SKH. Deze certificerende instellingen zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van CoC audits op basis van de ISO/IEC 65 Guidelines.

Datum: 1-7-2009

PERSBERICHT

Datum: 6-5-2009

PERSBERICHT

6 mei 2009

Op advies van de ledenvergadering gehouden op 1 april jl. heeft het bestuur van de VVNH besloten het Keurmerk Protocol dier voege te wijzigen dat certificaten gegeven onder FSC of PEFC Internationaal zonder meer voor het Keurhout Duurzaamheidskeurmerk in aanmerking komen. Tegen dit besluit staat binnen 1 maand na heden bezwaar open.

Datum: 10-3-2009

PERSBERICHT

Datum: 1-11-2008

Het College van Deskundigen van Keurhout (CvD) heeft een positief besluit genomen over de toelating van het Certfor systeem (ook bekend als PEFC-Chili) tot het Keurhout-Duurzaam systeem.

Datum: 25-10-2007

PERSBERICHT

Datum: maandag 15 oktober 2007

PEFC-Oostenrijk toegelaten tot Keurhout

Het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout heeft het Oostenrijkse PEFC-systeem (PEFC-AT) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem.

Datum: 28-9-2007

PERSBERICHT

Datum: donderdag 25 september 2007

Keurhout laat Zweeds PEFC systeem toe

Het College van Deskundigen van Keurhout heeft het Zweedse PEFC Systeem (PEFC-SE) toegelaten tot het Keurhout Duurzaam systeem (KH-Duurzaam).