"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Welkom bij Keurhout

Pand VVNHKeurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee u uw afnemers zekerheid kunt bieden over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen. 

Indien er geschillen zijn rondom de toelating van certificaten kan men, volgende de procedure, terecht bij het College van Beroep.
Bedrijven die hout of houtproducten moeten leveren aan de (semi-)overheid in het kader van Duurzaam Inkopen, kunnen hiervoor hout met ‘Keurhout-Duurzaam’ keur leveren via de Keurhout-handelsketen. De Keurhout-CoC is hiervoor door de overheid (TPAC) geaccepteerd indien ‘TPAC-Proof’. Ook voldoet Keurhout-Duurzaam op deze wijze aan de eisen voor de subsidieregeling voor groene investeringen MIA/VAMIL (‘Groenregeling’), inzake Duurzaam geproduceerd hout.

Op deze website treft u informatie over de organisatie, doelstellingen en achtergronden, de opzet en uitvoering en bijbehorende eisen (protocollen). Bedrijven die duurzaam of legaal geproduceerd hout verhandelen met een Keurhout-keur, dienen deelnemer te zijn en te beschikken over een geldig handelsketencertificaat op basis van de Keurhout CoC-eisen. Voor hen die zich willen aanmelden als Keurhout-deelnemer is er informatie over de voordelen, de aanmeldingsprocedure, kosten en ook de verplichtingen.