"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Welkom bij Keurhout

Pand VVNHKeurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee u uw afnemers zekerheid kunt bieden over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen. 

Indien er geschillen zijn rondom de toelating van certificaten kan men, volgende de procedure, terecht bij het College van Beroep.
Bedrijven die hout of houtproducten moeten leveren aan de (semi-)overheid in het kader van Duurzaam Inkopen, kunnen hiervoor hout met ‘Keurhout-Duurzaam’ keur leveren via de Keurhout-handelsketen. De Keurhout-CoC is hiervoor door de overheid (TPAC) geaccepteerd indien ‘TPAC-Proof’. Ook voldoet Keurhout-Duurzaam op deze wijze aan de eisen voor de subsidieregeling voor groene investeringen MIA/VAMIL (‘Groenregeling’), inzake Duurzaam geproduceerd hout.

Op deze website treft u informatie over de organisatie, doelstellingen en achtergronden, de opzet en uitvoering en bijbehorende eisen (protocollen). Bedrijven die duurzaam of legaal geproduceerd hout verhandelen met een Keurhout-keur, dienen deelnemer te zijn en te beschikken over een geldig handelsketencertificaat op basis van de Keurhout CoC-eisen. Voor hen die zich willen aanmelden als Keurhout-deelnemer is er informatie over de voordelen, de aanmeldingsprocedure, kosten en ook de verplichtingen.

 PERSBERICHT (8 mei 2020)

Keurhout voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid 

Keurhout voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid. Dat is de conclusie van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de reguliere herbeoordelingen heeft uitgevoerd.

TPAC heeft de Staatsecretaris geadviseerd om Keurhout te blijven erkennen voor het Rijks inkoopbeleid. De nieuwe erkenning wordt van kracht als de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Zie www.smk.nl/tpac voor de huidige stand van zaken omtrent goedgekeurde systemen.
Onderdeel van de toetsingen was een stakeholderforum waarbij TPAC belanghebbenden heeft uitgenodigd om hun kennis en ervaring met de certificatiesystemen te delen. De input op deze fora heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordelingen.

Beoordeling Keurhout
Keurhout is beoordeeld tegen de criteria van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). De relevante criteria voor Keurhout bestaan uit de vereisten voor de handelsketen (Chain of Custody – CoC) en de vereisten voor het onderhouden van een certificatiesysteem (Application and Management of Certification Systems - DAM). Keurhout heeft in 2019 enkele standaarden herzien en de uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de huidige beoordeling van de actuele standaarden.

Naast Keurhout is ook PEFC International goedgekeurd. Voor het volledig persbericht van TPAC (Den Haag, 8 mei 2020) klik hier.

Het Public Summary Report behorende bij de goedkeuring is te vinden op: www.smk.nl/tpac, onder documenten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Keurhoutsecretariaat.