"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Welkom bij Keurhout

Pand VVNHKeurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee u uw afnemers zekerheid kunt bieden over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen. 

Indien er geschillen zijn rondom de toelating van certificaten kan men, volgende de procedure, terecht bij het College van Beroep.
Bedrijven die hout of houtproducten moeten leveren aan de (semi-)overheid in het kader van Duurzaam Inkopen, kunnen hiervoor hout met ‘Keurhout-Duurzaam’ keur leveren via de Keurhout-handelsketen. De Keurhout-CoC is hiervoor door de overheid (TPAC) geaccepteerd indien ‘TPAC-Proof’. Ook voldoet Keurhout-Duurzaam op deze wijze aan de eisen voor de subsidieregeling voor groene investeringen MIA/VAMIL (‘Groenregeling’), inzake Duurzaam geproduceerd hout.

Op deze website treft u informatie over de organisatie, doelstellingen en achtergronden, de opzet en uitvoering en bijbehorende eisen (protocollen). Bedrijven die duurzaam of legaal geproduceerd hout verhandelen met een Keurhout-keur, dienen deelnemer te zijn en te beschikken over een geldig handelsketencertificaat op basis van de Keurhout CoC-eisen. Voor hen die zich willen aanmelden als Keurhout-deelnemer is er informatie over de voordelen, de aanmeldingsprocedure, kosten en ook de verplichtingen.


NIEUWS: Consultatieronde Herziening Keurhout Protocollen - geef uw feedback op Keurhout protocollen:

Als onderdeel van de zorgvuldigheidseisen van Keurhout nodigt de Management Autoriteit van Keurhout belanghebbenden uit om feedback te geven op de Keurhout protocollen ten behoeve van een periodieke herzieningsronde. Uw opmerkingen, feedback en suggesties helpen ons ervoor te zorgen dat de protocollen aan uw behoeften en verwachtingen voldoen. Deze consultatieronde vindt plaats van 1 september tot 1 november 2019.

Het ‘Keurhout Protocol voor de controle op de handelsketencertificering’ is voor het laatst herzien in 2017. Keurhout vindt het van belang om uw ervaringen met dit protocol te horen en nodigt u daarom uit feedback te geven.

Naast het genoemde protocol voor handelsketencertificering heeft Keurhout ook een nieuw protocol opgesteld (‘Keurhout Protocol  for the Revision of  Keurhout Protocols’, DRAFT-23 augustus 2019, voor consultatie) waarin de eisen die Keurhout hanteert voor het opstellen en herzien van Keurhout protocollen nu in een formeel protocol zijn vastgelegd. Ook hierover ontvangt Keurhout graag uw feedback!

De genoemde protocollen zijn te vinden op de website van Keurhout onder ‘actuele documenten’. Uw feedback kan tot 1 november 2019 
ingediend worden bij Keurhout, bij voorkeur via info@keurhout.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons secretariaat.